Het Centrum voor de Nieuwe Balans Energie

De Nieuwe Balans Energie neemt privacy serieus en zal de informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze privacyverklaring goed door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected] 

 

Wie is de Nieuwe Balans Energie?

De Nieuwe Balans Energie is een initiatief van Wiljo Dirkx, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76744868. Wanneer de Nieuwe Balans Energie (Wiljo Dirkx) jouw gegevens verwerkt, is de Nieuwe Balans Energie de verantwoordelijke. 

 

Hoe gebruikt de Nieuwe Balans Energie jouw gegevens? 

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor de Nieuwe Balans Energie persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de Nieuwe Balans Energie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de Nieuwe Balans Energie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

 

Doeleinde : CRM 

Gegevens : Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Browser, User ID, Telefoonnummer 

Grondslag : Gerechtvaardigd belang 

Betrokken belang : Commercieel belang 

Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Doeleinde : Direct marketing 

Gegevens : Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post- / factuuradres 

Grondslag : Gerechtvaardigd belang 

Betrokken belang : Commercieel belang 

Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Doeleinde : Nieuwsbrief 

Gegevens : Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post- / factuuradres 

Grondslag : Gerechtvaardigd belang 

Betrokken belang : Commercieel belang 

Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Doeleinde : Website analytics 

Gegevens : Surfgedrag, Locatie, IP-adres 

Grondslag : Gerechtvaardigd belang 

Betrokken belang : Commercieel belang 

Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

 

De Nieuwe Balans Energie heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons versterkt hebt. 

 

Wat zijn jouw rechten? 

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

 

  • Inzage:

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij de Nieuwe Balans Energie over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

 

  • Wijzigen: 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij de Nieuwe Balans Energie. Je kunt verzoeken dat de Nieuwe Balans Energie je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

 

  • Beperken van de verwerking: 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om de Nieuwe Balans Energie te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

 

Recht van bezwaar: 

 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de Nieuwe Balans Energie of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

 

Gegevensoverdracht: 

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van de Nieuwe Balans Energie te verkrijgen. De Nieuwe Balans Energie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

 

Toestemming intrekken: 

 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de Nieuwe Balans Energie je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

 

Contact opnemen met de Nieuwe Balans Energie betreft je rechten: 

 

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] De Nieuwe Balans Energie zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat de Nieuwe Balans Energie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de Nieuwe Balans Energie je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

 

Ontvangers van de persoonsgegevens: 

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

 

– Verwerkers 

– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en de Nieuwe Balans Energie. 

 

Het kan zijn dat de Nieuwe Balans Energie verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties 

 

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EU, omdat. Het kan daarbij voorkomen dat deze landen niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als binnen Europa, waaronder de Verenigde Staten. De Nieuwe Balans Energie treft passende waarborgen om je persoonsgegevens ook dan te beschermen. Je gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Nieuwe Balans Energie ze? 

 

De Nieuwe Balans Energie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Nieuwe Balans Energie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat 

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Waar kan je terecht met klachten en vragen? Heb je vragen over deze privacyverklaring en de wijze waarop de Nieuwe Balans Energie je gegevens gebruikt, dan kun je een mail sturen naar [email protected]

Zoek op onze Nieuwe Balans Energie website

Zoek en gij zult vinden.

Nieuwe Balans Energie maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.