Naar binnen keren

We zijn gewend om alles wat we denken nodig te hebben, te gaan zoeken in de wereld om ons heen. We zoeken altijd buiten onszelf. Waarom? Simpel, het is ons zo aangeleerd. En al was het dat niet? Dan volgen we datgene wat iedereen om ons heen doet. Dat wat wij schijnbaar willen, lijkt altijd BUITEN ons te liggen. Om het te krijgen, moeten we er altijd IETS VOOR DOEN, want voor niks gaat de zon op. Je moet er hard voor werken, is het niet?

Alles buiten jezelf zoeken is een grote illusie en tegelijkertijd lijkt die ook zo logisch. Niet zo gek dat we er allemaal in ondergedompeld zijn. Want datgene wat we op dit moment niet hebben in ons leven, dat ligt DAARACHTER. Want als ik het wel had, dan was het HIER. Maar ik heb het niet, denk ik dan, dus moet ik het gaan halen…..DAARACHTER.

Maar wat nu als wij jou vertellen, dat nagenoeg alles wat je nodig hebt, reeds in jou aanwezig is. Dat je niet telkens 10 kilometer in de verte hoeft te kijken om het te vinden. Maar dat het letterlijk in je zit of direct voor je voeten. Je hoeft maar te bukken en het op te rapen.

Jij bent een ziel. Die maakt voorafgaand aan dit leven zijn zielenplan voor dit leven. Daarin schrijft de ziel alles op wat hij wil ervaren, leren, ontdekken en hoe die wil groeien. Nadien gaat de ziel naar zijn schuurtje en zoekt zijn talenten, mogelijkheden, gaven uit als gereedschap in zijn gereedschapskist voor het leven dat gaat komen. Alle kennis en kunde voor dit leven, heeft je ziel al alvorens aan dit leven te beginnen….in theorie. Nu ga je incarneren en ga je de praktijk toevoegen aan die theorie. Het is bijvoorbeeld leuk als je alle boeken over zwemmen hebt gelezen, maar je weet pas wat zwemmen is als je in letterlijk in het water ligt. Zo ook hier. Je ziel gaat altijd heel goed voorbereid op pad en neemt alle kennis en kunde mee naar dit leven. Want door de theorie aan de praktijk te koppelen, groeit je ziel, wordt die rijker, wijzer.

Alle kennis en kunde ligt in jou. Je neemt het elke dag mee als je op pad gaat. Natuurlijk herinner je je dat niet actief. Dat moet ook niet, want anders zou je meteen de perfectie herkennen in alles en dan leer je als ziel natuurlijk niets. Toch ligt alle kennis en kunde en alles wat je nodig hebt, in jou. Waarom DAARACHTER zoeken, als je het HIER al hebt? Keer naar binnen, zoek in jezelf. Leer je ware zelf kennen en verwonder je over de oneindige waardevolle schoonheid die je bent.

Meer ontdekken over de Nieuwe Balans Energie?

  • Gelijkheid
  • Eenheid
  • Balans
  • Samen
  • Genieten
  • Spelen
  • Flowen

Zoek op onze Nieuwe Balans Energie website

Zoek en gij zult vinden.

Nieuwe Balans Energie maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.